Dark Revolution

O nama

Dark Revolution je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, upisano u registar udruženja Agencije za privredne registre. Naši osnovni ciljevi su:

 • Popularizacija alternativnih muzičkih pravaca i podrška alternativnoj muzičkoj sceni
 • Promocija Beograda i Srbije kao muzičkog i kulturnog centra u regionu
 • Promocija urbanih i civilizacijskih vrednosti i alternativnih muzičkih kultura

Ciljeve ostvarujemo kroz sledeće zadatke:

 • Performansi, muzička i umetnička dešavanja organizovana u za to adekvatnim prostorima, koja imaju za cilj promociju Udruženja kao i programskih ciljeva Udruženja
 • Akcije i kampanje koje imaju za cilj promociju alternativnih muzičkih kultura i urbanih vrednosti
 • Zalaganje za uticaj na medije i programe medija u cilju obogaćivanja muzičkog i kulturnog sadržaja
 • Objavljivanje periodičnog ili stalnog časopisa ili biltena posvećenog radu Udruženja ili temama kojima se Udruženje bavi
 • Pomaganje i objavljivanje alternativnih muzičkih sadržaja za koje profitni sektor nema interesovanja
 • Promocija, pisanje i razmena “slobodnog softvera” (eng. “Free Software”), u cilju približavanja savremenih vidova komunikacije širem krugu ljudi
 • Saradnja sa srodnim udruženjima i organizacijama iz zemlje i inostranstva
 • Promocija muzičara i grupa

 
Svi stavovi i ciljevi koje iznosimo odnose se prvenstveno na kulturu, ljude i njihovu mentalnu higijenu. Nemamo nameru da uplovljavamo u plitke i mutne vode dnevnopolitičkih, geopolitičkih, nacionalnih i sličnih tema i rasprava. Mi plovimo u drugom smeru, ka pučini slobode. Kada su u pitanju stvari koje nisu direktno vezane za kulturu, imamo da izjavimo samo sledeće (“Listen very carefully, I shall say this only once.”):

 • Javnosti ćemo se obraćati na Srpskohrvatskom jeziku a vreme ćemo računati po kalendaru Milutina Milankovića. Nadamo se da to neće izazvati probleme u komunikaciji.
 • Električna energija može i treba da se prenosi bežičnim putem.
 • Čovek je sleteo na Mesec šest puta.
 • Ipak se okreće.

 


drtwlogo Vaši mračni revolucionari,
neobična družina u sastavu:
Nikola Pavličević, CEO & Founder
Nevena Tošić, PR Officer
Vladislava Govednik, EVP
Nataša Kovačević, Art Director

 


Muzičke divizije

Haven sve vrste Gothic i srodne muzike, sa naglaskom na Gothic Rock, Post-Punk i Gothabilly

Inferno Sve vrste Metal muzike, sa naglaskom na Death Metal

Roots R’n’R, Hard Rock, Punk Rock, New Wave


Forumregistrovanih korisnika: 5.318Registracija je trenutno dozvoljena samo uz pozivnicu i odobrenje administratora.