O nama

Dark Revolution je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, upisano u registar udruženja Agencije za privredne registre. Naši osnovni ciljevi su:

 • Popularizacija alternativnih muzičkih pravaca i podrška alternativnoj muzičkoj sceni
 • Promocija Beograda kao muzičkog i kulturnog centra u regionu
 • Promocija urbanih i civilizacijskih vrednosti i alternativnih muzičkih kultura

Ciljeve ostvarujemo kroz sledeće zadatke:

 • Performansi, muzička i umetnička dešavanja organizovana u za to adekvatnim prostorima, koja imaju za cilj promociju Udruženja kao i programskih ciljeva Udruženja
 • Akcije i kampanje koje imaju za cilj promociju alternativnih muzičkih kultura i urbanih vrednosti
 • Zalaganje za uticaj na medije i programe medija u cilju obogaćivanja muzičkog i kulturnog sadržaja
 • Objavljivanje periodičnog ili stalnog časopisa ili biltena posvećenog radu Udruženja ili temama kojima se Udruženje bavi
 • Pomaganje i objavljivanje alternativnih muzičkih sadržaja za koje profitni sektor nema interesovanja
 • Promocija, pisanje i razmena “slobodnog softvera” (eng. “Free Software”), u cilju približavanja savremenih vidova komunikacije širem krugu ljudi
 • Saradnja sa srodnim udruženjima i organizacijama iz zemlje i inostranstva
 • Promocija muzičara i grupa

 
Ovaj sajt je deo južnoslovenskog kulturnog prostora. Ulaskom na bilo koje Dark Revolution dešavanje stupate na teritoriju južnoslovenskog kulturnog prostora. Zvanični jezik komunikacije je Srpskohrvatski a vreme se računa po kalendaru Milutina Milankovića. Na teritoriji južnoslovenskog kulturnog prostora, vrhovni i obavezujući zakonski akt je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, koju je 10. decembra 1948. godine usvojila organizacija Ujedinjenih nacija. Svaki ustavni, zakonski ili podzakonski akt koji je na bilo koji način u suprotnosti sa istom, smatra se nevažećim.

Plitke i mutne vode dnevnopolitičkih, geopolitičkih, (kvazi)nacionalnih i sličnih tema i rasprava nas ne zanimaju. Mi plovimo u drugom smeru, ka pučini slobode. Kada su u pitanju stvari koje nisu direktno vezane za kulturu, imamo da izjavimo samo sledeće (“Listen very carefully, I shall say this only once.”):

 • Električna energija može i treba da se prenosi bežičnim putem.
 • Čovek je sleteo na Mesec šest puta.
 • Ipak se okreće.
 • Sloboda ili ništa!

 


drtwlogo Vaši mračni revolucionari:
Nikola Pavličević, CEO & Founder
Nevena Tošić, PR Officer
Vladislava Govednik, EVP
Nataša Kovačević, Art Director
Dianna Szűcs, Chief of Staff

 


Muzičke divizije

Haven sve vrste Gothic i srodne muzike, sa naglaskom na Gothic Rock, Post-Punk i Gothabilly

Inferno Sve vrste Metal muzike, sa naglaskom na Death Metal

Roots R’n’R, Hard Rock, Punk Rock, New Wave

Vaši lični podaci se čuvaju u našim bazama podataka samo ukoliko ostavite komentar, uredite ili objavite članak; kao i u slučaju da se registrujete kao DR OnLine korisnik, odnosno kada se prijavite.
razumem