Forgotten Art – CD kompilacija, Dark Revolution

Činjenično stanje, sve više i ubedljivije, ukazuje da je kompilacijsko ostvarenje Forgotten art -gotovo nestvarno umešno osmišljeno- zapravo nezaboravno uzbuđujuće, duboko skrozirajuće i efekno-iskustvo. Iz više uglova posmatrano a kroz prizmu istinske artificijelnosti doslovce svakog od dvanaest zastupljenih sastava, može se (u)tvrditi da je odabir umetnika bio pravi i što je najbitnije-dobitni. Bilo da se radi o sastavima poput Pjesn (zastupljeni sa dve numere, Na vodama Vavilonskim i Istekuvam), zatim, njima sličnog senzibiliteta, grupaciji Istok (sa numerom Suza) ili za nijansu atraktivnijim Vien lur (ovde prisutni sa zapisom Valdir) i šampionski sofisticiranim A.R. Club u numeri Swang song II sa jedne strane ove nesvakidašnje (duhovne pre svega) plovidbe, i ništa manje reprezentativne sekcije u vidu sastava: Fancy frogs, Days of yore, Krvava zora, Intus, Slovenska nekropola, Kinovia i Timerlan, koji svi zajedno i pojedinačno doprinose da ova kompilacija raritetnih uradaka, bude jedna od najefektnijih ako ne i najefektnija ove, evo, već napukle dekade, posle 2000. godine. Kontrolisana kakofonija emotivnih nanosa, isto kao i utisaka a potom i zvučnih otisaka, koji se nekako nestvarno a potpuno prirodno, smisleno ogrću u topli svedeni kaput umešno zakrpljen debelim slojevima specifične duhovnosti, mistike i što ne reći-intelekta u izražaju, koji opet, kao da otvaraju vrata ka novim svetovima, drugačijim od realnih, svakodnevnih; prostranstvima u kolevci bajke a koja je tu pred nama, u obliku ovog CD ostvarenja.

Još jednom, potpuno nestvaran CD, isto koliko i monumentalno stvaran, koncipiran i stvaran na osnovama koje briljantnost poznaju kao jedinu dominantnu crtu. I cilj. Forgotten art, u svih svojih dvanaest plus jedna bonus numera-muzičko je ostvarenje koje poziva i tera na razmišljanje; izdanje kakvo ovdašnja kulturna sekcija (bilo ona dominantna ili ona alternativna, svejedno je), dugo nije imala čast da pod svojim okriljem poseduje, a priliku za to je, upravo, doživela.

Dozvolite sebi, nesvakidašnje, nestvarno, dobro!

Tamerlan – The Antiexistence (DRR007)

dark ambient

Track list:
01. Beneath the Moonlight
02. Manipura (Evocation of Amon)
03. Tristan’s Lament
04. Drink for the Dead
05. On the Edge of Eternity
06. Like Gods at Dawn
07. Arcane Dreams
08. Antiexistence
09. Into Dementia
10. Shadow Walk
11. Epitaph

Pakovanje:
– Jewel case
– Plastifikovani booklet (mat)
– Crni audio disk (CD-R)

Izdanja:
|*0080211DRR007E1*|  Tiraž: 100 rasprodat

Download: insurrection-drr007-ogg.zip

Oblivion Awaits – Winter is Coming (DRR006)

ambient / medieval

Track list:
01. Winter is Coming
02. To Anthea, Who May Command Him Anything
03. To Dream Green
04. The Leaves are Falling
05. Beneath the Moon
06. Vargsang
07. Piano Interludium
08. Glory of the North / Cubs in the Snow
09. The Wall Weeps
10. Emotion 04 10 04
11. Voice of the Ancient Bard
12. Passacaglia for Harpsichord and Flute in d-minor
13. Dragonmother
14. The Iron Islands
15. The Feast
16. Realms of Arkania
17. Where the Muses Dwell
18. Shadows of Evil (bonus track, 2003)

Pakovanje:
– Jewel case
– Plastifikovani cover (mat)
– Crni audio disk (CD-R)

Izdanja:
|*0080210DRR006E1*|  Tiraž: 100 rasprodat

Download: insurrection-drr006-ogg.zip

[DR OnLine v4.0.192 /darkstar-current] www.darkrevolution.org
Ovaj sajt koristi cross-site tracking kolačiće trećih lica radi bolje funkcionalnosti određenih opcija. Vaši lični podaci se čuvaju u našim bazama samo ukoliko ostavite komentar, uredite ili objavite članak; kao i u slučaju da otvorite stranicu za prijavljivanje, odnosno kada se prijavite.
razumem