Opšti uslovi

1. Posedovanjem članske karte ili kupovinom jednodnevne članske karte (ulaznice) za određeno dešavanje, posetilac se složio sa opštim uslovima za posetioce. Žalbe se mogu ostvariti samo pre ulaska na dešavanje.

2. Ulazak na dešavanje ili boravak na istom je predmet u skladu sa zakonima, propisima i drugim podzakonskim aktima i internim propisima udruženja Dark Revolution.

3. Dark Revolution zadržava pravo da zabrani ulazak ili da udalji bilo koje lice koje ne postupi po pravilima i koje ne poštuje uputstva organizatora.

4. Dark Revolution može da sankcioniše ponašanje pojedinca ako se utvrdi da je ponašanje uvredljivo i neprimereno.

5. Prema bilo kom licu čije ponašanje nije primereno, Dark Revolution će se ponašati u skladu sa Zakonom i u saradnji sa nadležnim službama intervenisati, ako:

  • namerno ili nenamerno izaziva ili povećava opšti rizik, ili ometa i sprečava odvijanje dešavanja, ili ugrožava bezbednost (npr. izazivanje požara, poplava i sl.)
  • koristi nasilje protiv grupe ili pojedinca, ili preti i nanosi istima telesne povrede
  • javno kleveta naciju, jezik, etničku grupu ili rasu itd.
  • javno podstiče mržnju prema naciji, etničkoj grupi, rasi
  • koristi nasilje protiv drugih posetilaca ili namerava da preuzme imovinu drugih
  • nanosi povrede drugim licima ili uništava bilo koju stvar, i na taj način je čini neupotrebljivom

 
6. Dark Revolution obezbeđuje nesmetan pristup ili pomoć oko pristupa (u zavisnosti od prostora) osobama sa invaliditetom i određen broj besplatnih ulaznica.

7. Na zahtev ovlašćenog lica posetilac mora da pokaže člansku kartu ili jednodnevnu člansku kartu (ulaznicu), kojom potvrđuje da je njegov boravak na dešavanju osnovan. Ukoliko posetilac ne pokaže istu, ovlašćeno lice ima pravo da zatraži od posetioca da napusti prostor. Kupljena jednodnevna članska karta (ulaznica) za dešavanje važi samo za određeni dan, vreme, dešavanje i lokaciju. Važi samo jednodnevna članska karta (ulaznica) koja je nepromenjenog izgleda, netaknuta, kompletna, tj. sa talonom/isečkom i/ili sa bar-kodom kojim se registruje jedan ulazak.

8. Svako ko u prostoru ili na opremi načini neku štetu i na taj način ugrozi bezbednost lica ili ošteti imovinu, odmah se prijavljuje ovlašćenom licu i/ili obezbeđenju.

9. U slučaju povrede ili slabosti koja se pojavi kod bilo koje osobe, svako ko primeti ovo dužan je da obavesti odgovorno lice ili neku od pratećih Dark Revolution službi.

10. Dark Revolution nije odgovoran za štetu na imovini i zdravlju posetilaca, ako su izazvane neodgovornim pristupom drugih prisutnih lica.

11. Bilo koje lice koje ulazi na dešavanje dužno je, radi lične bezbednosti i bezbednosti drugih lica u objektu, da pokaže svoje lične stvari, kao i svoj prtljag, ovlašćenom licu, a sve u cilju bezbednosti i sigurnosti drugih posetilaca.

12. Na dešavanja nije dozvoljeno unošenje suncobrana, dugačkih kišobrana (sa izuzetkom malih kišobrana koji se savijaju i mogu smestiti u ličnu torbu), predmeta pod pritiskom. Takođe nije dozvoljeno unošenje političkog i propagandnog materijala, stakla i proizvoda od stakla, toksičnih materija, oružja, makaza kao i eksplozivnih zapaljivih materija ili dezodoranasa u spreju. Obezbeđenje na ulazu obavlja proveru svega što se unosi, a sve u cilju bezbednosti i sigurnosti posetilaca, pa u skladu s tim može zahtevati da se određeni artikli privremeno odlože — do završetka dešavanja.

13. DOZVOLJENO je unošenje laptop kompjutera, telefona kao i bilo koje vrste opreme za snimanje snimanje zvuka, slike, podataka, video i audio materijala.

14. DOZVOLJENO je snimanje i prenos zvuka i slike sa dešavanja na bilo koji način, uključujući Internet ili mobilni telefon.

15. Video i audio snimci načinjeni od strane posetilaca i izvođača ne mogu se koristiti u komercijalne svrhe. Zabranjeno je angažovanje lica ili agencije za bilo kakvo snimanje ili fotografisanje u marketinške ili promotivne svrhe.

16. Neovlašćeno korišćenje, prenos i reprodukovanje Dark Revolution logotipa kao i grba i zastave južnoslovenskog kulturnog prostora najstrože je zabranjeno.

17. Bilo koje lice, prilikom ulaska na dešavanje, saglasno je da Dark Revolution njegov lik može besplatno koristiti na fotografiji – slici, ili kao deo bilo kog video snimka. Materijale nastale u okviru dešavanja Dark Revolution može koristiti u komercijalne ili promotivne svrhe.

18. Dark Revolution ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak stvari posetilaca.

19. U slučaju evakuacije, svaka osoba koja se u tom trenutku zatekne u objektu pridržavaće se pravila za evakuaciju i pratiti uputstva nadležnih za kontrolu evakuacije.

20. Na Dark Revolution dešavanjima DOZVOLJENO je konzumiranje duvana i alkohola, čak i u slučaju da je generalna politika prostora u kojem se organizuje dešavanje drugačija.

21. Ulaskom na bilo koje Dark Revolution dešavanje stupate na teritoriju južnoslovenskog kulturnog prostora. Zvanični jezik komunikacije je Srpskohrvatski a vreme se računa po kalendaru Milutina Milankovića. Na teritoriji južnoslovenskog kulturnog prostora, vrhovni i obavezujući zakonski akt je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, koju je 10. decembra 1948. godine usvojila organizacija Ujedinjenih nacija. Svaki ustavni, zakonski ili podzakonski akt koji je na bilo koji način u suprotnosti sa istom, smatra se nevažećim.

Vaši lični podaci se čuvaju u našim bazama podataka samo ukoliko ostavite komentar, uredite ili objavite članak; kao i u slučaju da se registrujete kao DR OnLine korisnik, odnosno kada se prijavite.
razumem