Dark Revolution

Kontakt

Dark Revolution
Višnjički venac 21/11
11060 Beograd 38
PAK 139803
Tel. +381 11 4094 491 *
* Kol centar ne radi do 22. januara. Molimo Vas da za kontakt koristite dole ponuđene e-mail adrese.


Nikola Pavličević CEO & Founder
Tel. TRENUTNO NEDOSTUPAN **
npavlicevic@darkrevolution.org
facebook.com/npavlicevic

Nevena Tošić PR Officer
Tel. TRENUTNO NEDOSTUPAN **
nevenat@darkrevolution.org
facebook.com/unwizen

Vladislava Govednik EVP
Tel. TRENUTNO NEDOSTUPAN **
facebook.com/vladislavagovednik

Nataša Kovačević Art Director
Tel. TRENUTNO NEDOSTUPAN **
facebook.com/natasa.e.kovacevic

Dianna Szűcs Chief of Staffr
Tel. TRENUTNO NEDOSTUPAN **

** Zbog produženog zimskog raspusta :) do 22. januara ne primamo pozive.


Odnosi sa javnošću
public@darkrevolution.org

Street Team
street@darkrevolution.org

Bilet servis
ticketing@darkrevolution.org

Booking
booking@darkrevolution.org

Insurrection record label
records@darkrevolution.org

darkstar informacione tehnologije i kompjuterske nauke
darkstar@darkrevolution.org


Forumregistrovanih korisnika: 5.318Registracija je trenutno dozvoljena samo uz pozivnicu i odobrenje administratora.